Onder de onderstaande algemene informatie vindt u het verslag van de jaarlijkse BBQ, gehouden op 23 september 2015 in de Bolderik te Sleeuwijk.


De jaarlijkse barbecue

De barbecue wordt in elk jaar in september georganiseerd, als eerste activiteit in het nieuwe verenigingsjaar. Dit gebeuren vindt plaats in 'de Bolderik', en wordt verzorgd door de beheerders mevrouw en meneer Van Andel. Er is volop gelegenheid om met elkaar de afgelopen vakantieperiode door te nemen en bij te praten.

Het weer speelt geen rol bij deze barbecue, aangezien er gebruik wordt gemaakt van een speciale installatie die door een afzuigsysteem binnen zijn werk kan doen. Voor gasten die een dieet volgen kan het menu aangepast worden, zodat iedereen deel kan nemen aan de barbecue. Gasten kunnen zich uiteraard door een introducé laten vergezellen tijdens deze gezellige middag. Na afloop wordt er een verloting gehouden, waarmee de verenigingskas aangevuld wordt.

Kosten
€10,50 voor leden en €21,- voor introducees.

bbq1.jpg  bbq2.jpg  bbq3.jpg  bbq4.jpg


De jaarlijkse barbecue is weer geslaagd!

Geruime tijd voordat de deuren op 23 september 2015 open kunnen om de gasten voor de bbq binnen te laten is het al een druk bedrijf in een aantal huizen van bestuurders. Zo worden er lootjes geprint, envelopjes besteld, bezorgd en gevuld. Met grote zorg natuurlijk, zodat de lootjes waar een prijs op valt goed verdeeld zijn.

Dan moeten er de nodige prijzen aangeschaft worden, want het is de bedoeling dat de leden en gasten tevreden naar huis gaan. Dat is nog een heel karwei, wat weer heel goed gelukt is.

Uitnodigingen worden geschreven, geprint, klaargemaakt voor de post of de e-mail en verstuurd.

Als het goed gaat krijgt Wim alle aanmeldingen binnen, en zorgt dat iedereen op de presentielijst komt en de betalingen geregeld worden. Komen aanmeldingen op een ander adres binnen, dan wordt de informatie doorgestuurd naar hem.

Er wordt een werkverdeling gemaakt, en vrijwilligers worden benaderd of zij de helpende hand willen toesteken bij het verkopen van loten of het bij houden van de presentielijst.

De slager doet zijn werk, als Gerrit de bestelling geplaatst heeft. En Lizette, Gerrit en hun medewerkers zorgen voor een gezellige ambiance in de Bolderik. Dan is er nog het verzorgen van fruit en groente, brood en sausen die op tafel komen. Daarnaast wil iedereen natuurlijk wel iets drinken bij de maaltijd.

Deze keer hebben Lizette en Gerrit ons verrast met een consumptie, wat door de gasten zeer op prijs gesteld wordt.

Als dit werk allemaal verzet is, kan kunnen de bestuursleden om 18.00 uur in de Bolderik beginnen met het uitstallen van de prijzen op de tafel. De dames die de presentielijst bij houden en lootjes gaan verkopen nemen plaats en installeren zich, want de ervaring heeft geleerd dat de gasten vroeg komen. Zij starten met een goede kop koffie of thee, en praten elkaar bij over de afgelopen vakantieperiode.

Dan opent Hans de avond, en heet iedereen welkom. De eerste activiteit, de soos waar het herfststukje gemaakt wordt, is al geweest en heeft weer mooie exemplaren opgeleverd, vertelt Hans. En komende maand zal er een informatieavond zijn waar de Rivieren Notarissen een voorlichting geven over o.a. levenstestament en zorgplicht van de notaris. Van harte aanbevolen.

Ook meldt hij dat hij waarschijnlijk de komende tijd om gezondheidsredenen niet bij alle activiteiten aanwezig zal kunnen zijn.
Na een moment stilte voor gebed, wenst hij iedereen een fijne en smakelijke avond, waarna de eerste tafel zich naar het buffet begeeft.

Er is weer een ruime keuze, en de geluiden die gehoord worden zijn van tevreden eters.

De lotenverkoperij vindt in de 2e helft van de avond nog een kort vervolg, en als alle loten verkocht zijn is ook de kas weer gevuld. Daar is de penningmeester blij mee!

De prijzentafel is goed gevuld, met prachtige prijzen. Op tafel staan onder andere mandjes met kaas, een kistje met speciaal bier, een ontbijtmand, een elektrische tandenborstel, een elektrische pan...kijkt u op de website www.rpv-gorinchem.nl voor foto's van de avond en u heeft een indruk van wat er te winnen was!

Om ca. half 10 sluit Hans de avond en wenst een ieder "wel thuis".
Rest nog te vertellen dat er geen andere conclusie is dan dat de jaarlijkse BBQ weer goed geslaagd was! Iedereen ging met een volle buik, en de meeste ook met een leuke prijs, weer huiswaarts.