Indien er voldoende aanmeldingen zijn bestaat er misschien de mogelijkheid om een Nordic Walking groep op te richten.

Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met het secretariaat van onze Vereniging.