Onder de onderstaande algemene informatie vindt u verslagen van de informatie avonden gehouden in 2015.


Voorlichtingsavonden 

In het kader van ons speerpunt informatievoorziening organiseren wij regelmatig informatieavonden. We nodigen dan een reumatoloog of een andere specialist op het gebied van reuma uit, om voorlichting te komen geven over een bepaald onderwerp.

Onze leden zijn van harte welkom op deze avonden met familie en belangstellenden.

We proberen deze voorlichtingsavonden op de 4e woensdag van de maand te laten plaatsvinden. De avonden starten altijd om 20:00 uur.

De-bolderik-Gsv.jpg

   Deze avonden vinden plaats in:

    Sociaal Cultureel Centrum De Bolderik
   Nanningh Keijzerstraat 2
   4254 EP  Sleeuwijk

 


Informatieavond over Pansori Living Sound op 25 november 2015

Op woensdag 25 november 2015 heeft mevrouw Louise van Hoeven een informatieavond voor ons verzorgd over het effect van 'gezongen' klank op basis van Pansori Living Sound en de werking die ervan uitgaat.

Deze informatieavond, gehouden in de Bolderik in Sleeuwijk, werd gevolgd door 22 bezoekers.

Wat is Pansori?
Pansori Living Sound betekent letterlijk vertaald: Speelveld van de Levende Klank. Pansori richt zich op het zelfhelende vermogen van het lichaam, maar ook de geest, ons denken en onze emoties zijn daar nauw bij betrokken.

Soms laat het zelf genezend vermogen ons (even) in de steek en ontwikkelen we blokkades en negatieve patronen. Ons lichaam, geest en brein kunnen dan wat hulp gebruiken om weer in balans te komen, hun coherentie te herstellen.

De Pansori Living Sound (PLS)-methode leent zich daartoe bij uitstek. Het gebruik van klank, met name dat van de hogere frequenties in de zangstem -briljantie genaamd -, heeft een buitengewoon genezende uitwerking, doordat het gehele neurologische veld van ons systeem beïnvloedt.

Klanken
Eigenlijk is het geen 'gezongen' melodie, maar klanken die zich als vanzelf vormen wanneer de therapeut zich afstemt op de cliënt.

De stem en het strottenhoofd worden zo getraind dat ze klanken kunnen voortbrengen van 3000 Hz tot wel 8000 Hz of zelfs 13000 Hz. Die hoge frequenties, die doordringen tot op een niet hoorbaar niveau, kunnen een groot genezend effect hebben.

Met de klanken wordt de ruimte tussen therapeut en cliënt in trilling gebracht maar ook de ruimte die in ons lichaam bestaat. Met name ons brein is zeer ontvankelijk voor klanken. Klanken vinden als vanzelf hun weg naar die plaatsen in ons lichaam die het nodig hebben om geheeld te worden.

Inhoud van de lezing
Naast de bovenstaande uitleg die in de lezing werd gegeven, is er ook nader ingegaan op de diverse aspecten van de klanktherapie, en werden de bezoekers in de gelegenheid gesteld zelf te ervaren wat het klinken op deze manier bij hen in beweging kan brengen.

Laat het wel duidelijk zijn dat Pansori niet pretendeert dat men geneest van eventuele ziektes. Het is wel zo dat als het zelfhelende vermogen van de mens aangeraakt wordt er veel kan gebeuren en dus ook mogelijke heling.

In de voordracht van mevrouw van Hoeven werden een aantal gevallen genoemd waaruit zou blijken dat deze therapie een positieve bijdrage levert aan herstel van een patiënt. Ook blijkt dat er onderzoeken lopen naar de effecten van Pansori.
Pansori Living Sound is een therapievorm die vrij jong is en nog volop in ontwikkeling.

Al met al kan worden vastgesteld dat de bezoekers het een interessante lezing hebben gevonden!


Informatieavond over testament, levenstestament en zorgplicht op 28 oktober 2015

Wat ter tafel kwam.

Gastvrij werden notaris Stephan de Kort en ik op woensdagavond 28 oktober ontvangen door de voorzitter en de secretaris van de Reumapatiëntenvereniging in de Bolderik in Sleeuwijk. Ondanks het duel tussen Ajax en Feyenoord mochten wij een dertigtal geïnteresseerden ontvangen. Zoals gebruikelijk nam het grootste gedeelte plaats aan de achterste tafels. Gedurende de avond durfde een man het gelukkig aan om wat dichterbij te komen. De interactie was er niet minder om. Veelvuldig werden er vragen aan ons gesteld.

Het doel van deze avond was om mensen op een informele manier kennis te laten maken met het werk van de notaris. De notaris staat bekend om de akte en vaak hoor je dat men nou eenmaal naar de notaris moet voor een testament of aankoop van een huis. Maar een notaris is zoveel meer, een notaris is bij uitstek een juridisch adviseur, een vertrouwenspersoon waarbij je je verhaal kwijt kunt. Als notaris hebben wij een belangrijke zorgplicht naar de mensen toe. Het gaat niet alleen om de akte, maar ook om het gehele proces eromheen. Is degene die de akte wenst op te maken wel wilsbekwaam, komt diegene wel uit vrije wil en zijn er geen ongebruikelijke financiële indicatoren aanwezig . Allemaal zaken die wij als notaris ook moeten controleren om onze dienst op een juiste wijze te kunnen verlenen.

Er stonden diverse onderwerpen op ons lijstje, zoals het opmaken en "up to date houden" van huwelijkse voorwaarden en testamenten, het doen van schenkingen en het opmaken van levenstestamenten. Ook de zorgbijdrage, de afgelopen twee jaren een hot item, kwam aan bod. Allemaal onderwerpen die met elkaar samenhangen.

In ons enthousiasme hebben we ook nog een uitstapje gemaakt naar de verklaring van erfrecht. In onze praktijk merken we dat men niet altijd naar een notaris gaat nadat een naaste is overleden. Bijvoorbeeld omdat de bank niet naar een verklaring van erfrecht vraagt. Het is zo ontzettend belangrijk om je wel te laten informeren door een notaris om je rechtspositie te kennen en je eventueel te beschermen tegen schulden. Gedane zaken nemen nou eenmaal geen keer.

De voorzitter hield de tijd nauw in de gaten en rond de klok van tien uur kregen we een seintje om af te gaan sluiten. Eigenlijk waren we nog niet klaar, er is zoveel te vertellen over onze dienstverlening. Maar niet getreurd, wij nodigen u van harte uit voor een vrijblijvend en kosteloos eerste gesprek met één van onze juristen op één van onze drie vestigingen. Tijdens dit gesprek kunnen we uw persoonlijke situatie bespreken.

Naar mijn mening hebben wij ons doel bereikt, namelijk het aanzetten tot het overdenken van de eigen situatie en het delen van kennis, wat kan een notaris zich nog meer wensen dan dat. Hartelijk bedankt voor uw uitnodiging en graag tot ziens bij De Rivieren Notarissen.

Mevr. mr. L.M. (Linda) Heesbeen, kandidaat notaris


Lezing ACUPUNCTUUR op 22 oktober 2014 voor Reumapatiëntenvereniging regio Gorinchem door Dr. Korthout

Dokter Korthout is arts voor medische acupunctuur. Binnen de medische acupunctuur is zijn specialisatie oor acupunctuur.

Een reumapatiënt is eerst en vooral een mens, een individu ... weliswaar met klachten van reumatische of aanverwante aard. Dokter Korthout behandelt sinds jaar en dag niet 'klachten', maar 'mensen met klachten'. Individuele benadering is daarbij belangrijk.

Korthout gaat kort in op enkele belangrijke elementen van reumatische aandoeningen. Ontsteking (met bijbehorende pijn en functiebeperking) is al gauw een sleutelbegrip. Ontsteking is een normale natuurlijke 'opruimreactie', maar die kan uit de hand lopen.

Je ziet contrasten afhankelijk van de bril waardoor je kijkt. Kijkrichting en kleuring van de bril geven wel het 'ingekleurde beeld', maar veranderen natuurlijk niet de realiteit zelf. Bestrijding/ onderdrukking van symptomen is er daar één van. Acupunctuur, complementaire geneeswijzen enz. zijn andere, met elk eigen contrasten die aanknopingspunt voor behandeling kunnen zijn. Zo ook (oor)acupunctuur.

Aandoening van bijvoorbeeld een knie leidt niet alleen tot klachten ter plaatse, maar heeft via het ruggenmergsegment waarmee die verbonden is ook effecten op dichtbij of verder weg gelegen weefsels. Effecten treden eerst alleen binnen hetzelfde segment op, maar uitbreiding naar andere 'etages' is ook mogelijk. Pijn, ontsteking enzovoort staan zelden op zichzelf; segmentale relaties treden vrijwel altijd op en bepalen en onderhouden nogal eens een probleem. Een veel voorkomend verschijnsel is hypertonie (verhoogde spierspanning), die soms zogenoemde triggerpoints doet ontstaan. Zulke triggerpoints kunnen nadrukkelijk gewrichts- en wekedelenklachten onderhouden. Triggerpoints worden met een acupunctuurnaald uitgeschakeld. Dit is een acupunctuurbehandeling, maar mag inmiddels niet meer zo heten; de behandeling wordt dry needling genoemd. Er is ook wet needling, waarbij i.p.v. een acupunctuurnaald een injectie wordt toegepast; dit is uiteraard artsenwerk!

Storende informatie blijft niet beperkt tot het ruggenmerg, maar bereikt uiteindelijk ook het brein. Vlak voordat informatie daar terechtkomt, passeert het een zone waar ook de oorschelp vanuit embryologische ontwikkeling innig op is aangeschakeld. Relatie tussen (bijvoorbeeld) duim, oorschelp en brein is aangetoond met de fMRI techniek. Daarmee geeft de oorschelp, net als lager op het lichaam segmentaal aangeschakelde weefsels als huid, bindweefsel en spieren, mogelijkheid tot beïnvloeding van zenuwimpulsen. Daarmee kunnen klachten worden gemoduleerd. Modulerende stimuli kun je geven met massagetechnieken, naald-puncties (tijdelijke en verblijfsnaaldjes), laser, injecties, enz. Pijn en bewegingsbeperking kunnen vaak snel gunstig reageren op behandeling. Beïnvloeden van ontstekingsactiviteit en zwelling vragen vaak meer tijd. Anatomische veranderingen kunnen uiteraard niet ongedaan worden gemaakt.

Acupunctuur is eigenlijk gewoon neurologie, maar neurologen weten dat niet (brillen/contrasten). Jurisprudentie september 2014: "Toepassing van acupunctuur in het kader van de behandeling van een patiënt door een arts behoort tot het deskundigheidsgebied van een arts." Acupunctuur is dus gewoon dokterswerk!


Informatieavond aftrekposten Belastingen voor chronisch zieken 29 januari 2014

Als goede start in het nieuwe jaar wordt ook dit jaar in januari een informatieavond verzorgd voor leden en niet-leden van de vereniging over aftrekposten die chronisch zieken op kunnen voeren bij hun belastingaangifte.

Deze keer vangt op 29 januari de presentatie aan nadat Gerrit de headset met alle boxen en andere benodigdheden geïnstalleerd heeft zodat Hans van Rooij van wal kan steken als alle 36 gasten plaats hebben genomen in de zaal.

Lisette heeft dan iedereen al voorzien van koffie of thee.

Hans heet iedereen welkom en neemt hen mee in het uitgebreide verhaal wat hij voorbereid heeft. Een heldere PowerPoint presentatie die hij op het screen laat zien maakt nog inzichtelijker wat de mogelijkheden zijn.

Een aantal gasten heeft vragen voor Hans, waarvan hij er een groot aantal kan beantwoorden. Voor de meer specifieke vragen verwijst hij door naar de Belastingdienst, die persoonlijke vragen kunnen beantwoorden.

Aan het einde van zijn relaas, laat Hans de hand-outs rondgaan en die vinden gretig aftrek. Ook voor mensen die niet aanwezig konden zijn, is de presentatie met alle voorwaarden op papier of per e-mail beschikbaar. Mocht u een exemplaar willen ontvangen, meldt u het dan aan het secretariaat. Dat kunt u doen door te bellen, te e-mailen of te schrijven.

De gegevens van het secretariaat vindt u op deze website.