Kerstfeest

Wanneer?

16 dec. 2023 18:00 – 21:00

Op zaterdag 16 december 2023 sluiten we in de vereniging het kalenderjaar traditiegetrouw af met het sfeervolle en gezellige Kerst buffet. Daar willen wij u dit jaar ook weer van harte voor uitnodigen.

Onder het genot van heerlijk kerstmuziek zullen we ook weer onze bekende loterij verzorgen met hele mooie prijzen. U wordt verwacht om 18.00 uur.

In verband met de catering is het noodzakelijk dat u zich door middel van onderstaand strookje voor 4 december 2023 aanmeldt, of zich per email opgeeft bij de activiteitencommissie: activiteiten@rpv-gorinchem.nl 

Voor leden bedraagt de eigen bijdrage € 25.00. Voor niet leden € 36,-.

U kunt het uzelf en ons ook makkelijk maken en ervoor kiezen om het juiste bedrag door ons te laten inhouden, geeft u dit dan aan op het aanmeldstrookje. Het bedrag zal omstreeks 8 december 2023 worden incasseerd. Alvast onze dank!

We hopen u te ontmoeten op deze feestelijke afsluiting van dit jaar. Wij verheugen ons op uw komst.

Met vriendelijke groet

namens het bestuur,

Activiteitencommisie Reumapatiëntenvereniging regio Gorinchem

SCC 'De Bolderik'
Nanningh Keizerstraat 2
4254 EP Sleeuwijk
Nederland
activiteiten@rpv-gorinchem.nl

Postadres

Secretariaat

Admiraal de Ruijterstraat 37
3361 VB  Sliedrecht

06 - 2784 3834

Adres activiteiten

SCC 'De Bolderik'

Nanningh Keizerstraat 2
4254 EP Sleeuwijk

0183 - 30 17 69

Onze sponsoren

Top