anbi2.jpg

  

Reumapatientenvereniging regio Gorinchem heeft een verklaring van de belastingdienst dat zij wordt aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan de Reumapatiëntenvereniging regio Gorinchem fiscaal aftrekbaar zijn.

Als u een gift geeft, zowel eenmalig als periodiek, heeft u de mogelijkheid dit af te trekken bij de belastingdienst. Een belangrijke voorwaarde om uw gift te mogen aftrekken is dat u deze gift moet doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Om in aanmerking te komen voor een ANBI-beschikking moeten organisaties wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer informatie over de ANBI-beschikking en het aftrekken van giften kunt u vinden op de site van de belastingdienst www.belastingdienst.nl

Onze contactgegevens:
Contact met de Vereniging is mogelijk via het secretariaat.
Secretariaat:
Scheywijck 14
4205 PL Gorinchem
email: secretariaat@prv-gorinchem.nl

RSIN / KVK:
Het nummer van de Kamer van Koophandel is 40272203
Het fiscale nummer (RSIN) is 813568778

De statutaire zetel van de Reumapatiëntenvereniging regio Gorinchem is gevestigd te Gorinchem.

Doelstelling:
Iedereen met een reumatische aandoening in de regio Gorinchem is welkom, evenals ouders/verzorgers van kinderen t/m 18 jaar met een vorm van reuma. Als patiëntenvereniging zetten wij ons met enthousiasme in om de belangen te behartigen van reumapatiënten in onze regio. We doen dit aan de hand van enkele voor ons belangrijke speerpunten:

1. Het mogelijk maken en bevorderen van lotgenotencontact.

2. Het geven van goede voorlichting en informatie. 

3. Het onderhouden van contacten met alle organisaties en instellingen die op het gebied van de reumabestrijding werkzaam zijn, om u op de hoogte te kunnen houden van het laatste nieuws.

4. Het mogelijk maken en bevorderen van bewegen op een voor reumapatiënten verantwoorde manier, in groepsverband onder leiding van een professioneel therapeut.

Bestuur:
Het dagelijks bestuur van de Reumapatiëntenvereniging regio Gorinchem is als volgt samengesteld:
Interim-Voorzitter: Dhr. W.M. Dokman
Penningmeester: Dhr. D.C. de Jong 
Secretaris
: - vacant -

Beloningsbeleid:
Bestuursleden vervullen hun taak op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Ook vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Aan bestuur en vrijwilligers wordt wel de gelegenheid geboden om werkelijk gemaakte kosten in verband met hun inzet voor de Vereniging te declareren.

Jaarverslag:
Ieder jaar maakt de Reumapatiëntenvereniging regio Gorinchem een jaarverslag met daarin onder andere een verslag van de activiteiten en een financiële verantwoording.
Kies hieronder voor het bestand wat u wilt openen: de jaarrekening 2014, 2015 of 2016 of het sociaal jaarverslag 2014, 2015 of 2016.

RPV_balans_en_VW_per_31_december_2014_ANBI.pdf

RPV_balans_en_VW_per_31_december_2015.pdf

RPV_balans_en_VW_per_31_december_2016.pdf

Sociaal_jaarverslag_2014.pdf

Sociaal_jaarverslag_2015.pdf

Sociaal_jaarverslag_2016.pdf