Van de redactie:

Zoals u weet heeft Wim een reorganisatie doorgevoerd bij alle werkzaamheden die hij voor de vereniging gedaan heeft. Na zo’n 25 jaar hard werken heeft hij een aantal taken overgedragen aan anderen, waaronder het penningmeesterschap aan Dick de Jong.

Naast het penningmeesterschap is Wim ook redactielid van de Reumababbel, en sinds Pieter van de Burg verhinderd is doet Wim ook de eindredactie van het blad. Dat is een uren- en energie slurpend werk, en Wim heeft besloten om dit ook over te dragen. Hij zal de komende tijd Hans en Tine inwerken in alle handelingen en wetenswaardigheden van het plaatsen van de kopij, en het aanleveren aan drukkerij Dagservice waar het blad voor ons opgemaakt en gedrukt wordt.

Wim zal de contacten met de adverteerders blijven onderhouden.

Dank je uit het diepst van ons hart voor alle energie, alle creativiteit en alle uren die je besteed hebt aan de Reumababbel Wim! 


De redactie van De Reumababbel

De redactie van ons clubblad De Reumababbel bestaat uit:

Voorzitter Hans van Rooij
Tel. 0183 - 62 62 03
E-mail: voorzitter@rpv-gorinchem.nl

Secretaris Tine Kap
Tel. 0183 - 30 44 87
E-mail: secretariaat@rpv-gorinchem.nl

Pieter van der Burg
E-mail: redactie@rpv-gorinchem.nl

Redactieadres: Singel 37, 4255 HC  Nieuwendijk              

Voor uiterste inleverdatum kopij voor de nieuwe editie zie de vermelding in de laatste editie van de Reumababbel!