HIERONDER VINDT U HIER WEER ALLE INFORMATIE OVER DE EERSTKOMENDE ACTIVITEITEN!


Op 24 april 2019 organiseert de vereniging een informatieavond met onder meer de volgende onderwerpen:

  • Testamenten; Is het maken van een testament echt nodig? Hoe kan ik met een testament belastingheffing voorkomen? Wat kun je allemaal regelen in een testament? Wat is het verschil tussen een levenstestament en een gewoon testament? Geen kinderen, toch iets vastleggen?
  • Schenken en erven; Welke vrijstellingen zijn er? Schenken bij leven, hoe doe je dat en wat is fiscaal mogelijk?
  • Zorg; Wat zijn de nieuwe regels voor de eigen bijdrage? Hoe kan je op de juist wijze inspelen op de regels rondom de eigen bijdrage?
  • Volmachten; Wie geef ik het vertrouwen om mijn zaken te regelen bij bijvoorbeeld dementie, coma of ernstige ziekte? Hoe werkt een volmacht bij de bank en wat is het verschil met een notariële volmacht?

verzorgd door Mr. G. van der Heiden, notaris in Streefkerk.

Koffie en thee staan voor u klaar en we hopen u natuurlijk met familie en belangstellenden op onze informatieavond te zien.    

De zaal is open om:         19.30 uur.
Aanvang presentatie:       20.00 uur.                     notaris_van_der_Heijden.jpg                                                                              

Plaats van handeling:
Sociaal Cultureel Centrum de Bolderik
Nanningh Keijserstraat 2
4254 EP te Sleeuwijk.
Telefoonnummer: 0183-30 17 69


In de winkels ziet u de schappen al vol met allerlei zaken die betrekking hebben op de komende Paasdagen. En dan weten we dat het tijd is om u uit te nodigen voor het maken van het voorjaars stukje. Dat zal ook deze keer gebeuren onder leiding van mevrouw Nettie Kraaij en wel op

 woensdagmiddag 17 april 2019

De praatjes tafel voor de heren zal dan natuurlijk klaar staan, en Lisette schenkt op kosten van de vereniging een kopje thee of koffie.

Deze keer gebruiken we de langwerpige schaal, als u die nog niet heeft kunt u dit op het aanmeldingsstrookje vermelden zodat wij er één voor u kunnen meebrengen.

We willen u er op wijzen dat alleen de schalen van de vereniging gebruikt worden, zoals in de Reumababbel en op de website uitgelegd is. 

Wilt u een mesje en -als u er één heeft- een snoeischaar meebrengen voor het verwerken van het materiaal?

De kosten van deze middag zijn € 5,- voor leden en €7,50 voor niet leden, op de middag zelf te betalen aan Tosca Lommers of Wim Dokman.

U kunt zich opgeven door het strookje af te knippen, in te vullen en op te sturen of te mailen naar Wim Dokman, rpv.gorinchem@ziggo.nl

Doet u dit voor 10-3-2019 zodat we weten hoeveel materiaal we moeten aanschaffen.

Plaats van handeling ook nu:                                                                   

Sociaal Cultureel Centrum “De Bolderik”
Nanningh Keijserstraat 2 te Sleeuwijk
Telefoon: 0183-301769

Aanvang 14.00 uur.

 

  tuincentrum_Sterk.jpg                                                                                                                               Mede mogelijk gemaakt door Tuincentrum Sterk

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strookje opsturen of mailen voor 10-4-2019 naar: Wim Dokman, Scheywijck 14, 4205 PL Gorinchem

of rpv.gorinchem@ziggo.nl                                  

O Ja, ik kom met …………. persoon/ personen naar de voorjaars soos

waarvan …………..lid ad € 5,- en …………… niet lid ad € 7,50  tijdens de soos te betalen aan
Tosca Lommers of 
Wim Dokman.

O Ik heb nog geen ovale/ ronde schaal, wilt u er één voor mij meebrengen?

   

Naam:   …………………………………………………..

 


In april verzorgen Maaike en Hetty een soosmiddag waar van 3 gastendoekjes en een washandje een popje gemaakt wordt. Deze soosmiddag zal op woensdag 8 mei 2019 gehouden worden.

Deze keer is het mogelijk om uw eigen materiaal mee te brengen, zodat u zelf de kleuren kunt kiezen. Dan heeft u 2 gastendoekjes van 1 kleur nodig en 1 van een afwijkende kleur. Het washandje is van de kleur waarvan u er 2 aanschaft. De bijdragen voor het overige materiaal zal dan € 0,50  zijn.

Er is ook de mogelijkheid dat u materiaal van de dames gebruikt, dan wordt een kleine bijdrage in de kosten van de deelnemers gevraagd, € 2,50 voor een lid en € 3,75 voor een gast, die u tijdens de soos kunt voldoen. Het is van belang dat u zich aanmeldt zodat Maaike en Hetty weten op hoeveel materiaal zij moeten rekenen voor de deelnemers, er worden namelijk nog andere materialen gebruikt.

Het eerste kopje koffie of thee is natuurlijk gratis.

Plaats van handeling ook nu:
Sociaal Cultureel Centrum “De Bolderik”
Nanningh Keijserstraat 2 4254 EP te Sleeuwijk
Telefoon: 0183-301769

Aanvang: 14.00 uur.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strookje opsturen:          

Wim Dokman, Scheywijck 14, 4205 PL Gorinchem

of mailen naar e-mail adres van Wim:

rpv.gorinchem@ziggo.nl

Uiterste aanmelddatum 4 mei 2019

O Ja, ik kom met …………. persoon/ personen naar de soos

Daarvan is/zijn     ………… persoon/ personen gast

Naam:   …………………………………………………..

O Ik schaf zelf 3 gastendoekjes en een washand aan en betaal een bijdragen van € 0,50.

O Ik wil graag gebruik maken van de gastendoekjes en het washandje wat de dames meebrengen en betaal € 2,50 als ik lid ben en € 3,75 bijdrage als ik gast ben.

soos_popjes_maken.png