HIERONDER VINDT U HIER WEER ALLE INFORMATIE OVER DE EERSTKOMENDE ACTIVITEITEN!


Na de zomerperiode is het tijd om alle verenigingsactiviteiten weer op te starten. En zoals u van ons gewend bent openen we het jaar met het maken van het herfststukje onder leiding van mw. Nettie Kraaij, en wel op

 woensdag 12 september 2018

 Lisette schenkt voor u een eerste kopje thee of koffie op kosten van de vereniging, en voor de heren is er natuurlijk de praatjes-tafel.
Deze keer gebruiken we de ovale schaal, als u die nog niet heeft kunt u dit op het aanmeldingsstrookje vermelden zodat wij er één voor u kunnen meebrengen.

We willen u er op wijzen dat alleen de schalen van de vereniging gebruikt worden, zoals in de Reumababbel en op de website uitgelegd is. 

Wilt u een mesje en -als u er één heeft- een snoeischaar meebrengen voor het verwerken van het materiaal?

De kosten van deze middag zijn € 5,- voor leden en € 7,50 voor niet leden, op de middag zelf te betalen aan Tosca Lommers of Wim Dokman.

U kunt zich opgeven door het strookje af te knippen, in te vullen en op te sturen of te mailen naar Wim Dokman, rpv.gorinchem@ziggo.nl

Doet u dit voor 30 augustus 2018, zodat we weten hoeveel materiaal we moeten aanschaffen.

 Sterk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Strookje opsturen:          

Wim Dokman, Scheywijck 14, 4205 PL Gorinchem

of mailen naar het e-mail adres van Wim:

rpv.gorinchem@ziggo.nl

 

Uiterste aanmelddatum 30 augustus 2018 

O Ja, ik kom met …………. persoon/ personen naar de soos waar een herfststukje gemaakt wordt.

O Wilt u voor mij een ronde/ovale schaal meebrengen?

Daarvan is/zijn     ………… persoon/ personen gast

 

Naam:   ………………………………………………………………

 


 

Ook dit jaar organiseert de vereniging de jaarlijkse barbecue, waar u onder het genot van een stevig maal en een drankje elkaar kunt bijpraten over de zomer. Dit jaar zal dat zijn op

 woensdag 26 september 2018

Om 18.30 uur zal de zaal in de Bolderik open zijn, en om 19.00 uur wordt een heerlijke maaltijd verzorgd door Lisette en Gerrit met hun medewerkers. De barbecue staat binnen, en er is een goede afzuiginstallatie zodat we geen enkele last van eventueel slecht weer zullen hebben.

Er zal ook weer de gebruikelijke verloting zijn met leuke prijzen. Kosten van de loten € 3,50 per 6 stuks en bij 12 loten heeft u zeker prijs.

In verband met de inkoop en catering is het noodzakelijk dat u zich VOOR 30 AUGUSTUS opgeeft door middel van het antwoordstrookje aan deze brief, of via email aan Wim Dokman: rpv.gorinchem@ziggo.nl

Voor leden is de hoogte van de bijdrage € 10,50 en voor niet leden € 21,- Mocht deze verhoging voor u een probleem zijn, neemt u dan contact op met Wim Dokman.

De drankjes zijn zoals altijd voor eigen rekening.

We zien uw betaling graag tegemoet vóór 19 september 2018 a.s. Dat kan door:

- inhouden: voorkeur voor de verwerking heeft het juiste bedrag in te laten houden van uw bankrekening als u een machtiging heeft afgegeven. De inhouding zal gebeuren op 19 september 2018.

Wij verzoeken u vriendelijk gebruik te maken van de incasso mogelijkheid, omdat het veel werk en geld bespaart.

- overmaken: u kunt het bedrag overmaken naar

IBAN NL34 RABO 0101 8495 40 van de Reumapatiëntenvereniging regio Gorinchem, onder vermelding van uw naam en ‘barbecue 2018’.

BBQ                                                                                                                        

We hopen u te zien in:
Sociaal Cultureel Centrum “De Bolderik”

Nanningh Keijserstraat 2 te Sleeuwijk

Telefoon: 0183 – 30 17 69                                                                                      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onderstaand strookje voor 30 augustus 2018 invullen en opsturen of mailen naar:

Wim Dokman, Scheywijck 14, 4205 PL Gorinchem of rpv.gorinchem@ziggo.nl

 

Ja, ik kom /wij komen met ……….persoon/personen naar de barbecue.

 

Naam lid: …………………………………………….. Plaats: ……………………………

 

Kosten: …. lid                     ad  € 10,50           is  € …….,……..

 

Kosten: …. niet lid             ad  € 21,-              is  € …….,……..

 

 

Graag aankruisen wat van toepassing is.

 

O  Ik heb totaal € …….,…….. overgemaakt op rekening zoals boven vermeld is.

 

O  Ik wil graag het bedrag in laten houden: IBAN ……………………

                                                                    

 

 

handtekening ……………………………

 

Ik maak gebruik van een dieet:

Suikervrij                O               Zoutarm           O          Anders namelijk  O ……………………………………………