HIERONDER VINDT U HIER WEER ALLE INFORMATIE OVER DE EERSTKOMENDE ACTIVITEITEN!


In februari verzorgen Maaike en Hetty de soosmiddag, en dat zal zijn op woensdag 14-2-2018. Tijdens de gezellige middag wordt van een groot aantal soorten knopen een vlinder gemaakt. Op de foto hieronder krijgt u een beetje een idee van wat het resultaat kan zijn.

 vlinder

 Er wordt een kleine bijdrage in de kosten van de deelnemers gevraagd, € 2,50 voor een lid en € 3,75 voor een gast, die u tijdens de soos kunt voldoen. Het is van belang dat u zich aanmeldt zodat Maaike en Hetty weten voor hoeveel deelnemers zij materiaal moeten verzorgen.

Het eerste kopje koffie of thee is natuurlijk gratis.

Plaats van handeling ook nu:

Sociaal Cultureel Centrum “De Bolderik”
Nanningh Keijserstraat 2 4254 EP te Sleeuwijk
Telefoon: 0183-301769

Aanvang 14.00 uur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Strookje opsturen:          

Wim Dokman, Scheywijck 14, 4205 PL Gorinchem

of mailen naar het nieuwe e-mail adres van Wim:

rpv.gorinchem@ziggo.nl

Uiterste aanmelddatum 1 februari 2018

O Ja, ik kom met …………. persoon/ personen naar de soos

Daarvan is/zijn     ………… persoon/ personen gast

 

Naam:   …………………………………………………..


In februari is de gebruikelijke informatieavond

 aftrekposten Belastingaangifte 2017 voor chronisch zieken

bij de Reumapatiëntenvereniging regio Gorinchem.

plaatje

Dit jaar zal dat zijn op 28 februari 2018.

Hans van Rooij, voorzitter van de vereniging, neemt alle belangrijke punten voor chronisch zieken op het aangiftebiljet 2017 met u door zodat u optimaal uw posten kunt benutten. 

De aangifte Belastingen mag tot 1 mei 2018 gedaan worden, waardoor we niet meer genoodzaakt zijn de avond in januari te verzorgen en Hans meer tijd heeft om informatie te verzamelen en de presentatie in PowerPoint voor te bereiden.

Er is mogelijkheid zijn om uw (algemene vragen) te stellen, en zal Hans vast een tip van de sluier over fiscale zaken van 2018 oplichten.

Eventuele wijzigingen in de posten van belang voor reuma patiënten en dus ook andere chronisch zieken zullen uitgelicht worden.

Aan het einde van de presentatie is er een gratis hand-out beschikbaar waar u alles in kunt nalezen.

Koffie en thee staan voor u klaar en we hopen u natuurlijk met familie en belangstellenden op onze informatieavond te zien.    

De zaal is open om:         19.30 uur.
Aanvang presentatie:       20.00 uur.                                                                                             

Plaats van handeling:

Sociaal Cultureel Centrum de Bolderik
Nanningh Keijserstraat 2
4254 EP te Sleeuwijk.
Telefoonnummer: 0183-30 17 69

 


Dit jaar speelt toneelvereniging ‘Uit Vriendschap’ op zaterdag 3 maart 2018 een klucht met als titel:

'De verloofde van mijn vrouw'

Theo Schippers, die net een huisartsenpraktijk is begonnen, vormt samen met zijn vrouw Hella en hun zoontje een gelukkig jong gezin. Hella's rijke Canadese oom Charly en tante Cathy sturen haar iedere maand duizend euro om haar studie af te maken. Zij doen dat echter niet geheel belangeloos, want zij hebben Hella op het oog als de toekomstige vrouw voor hun eigen zoon Toby. Theo en Hella hebben, vanwege de maandelijkse schenking, hun huwelijk en de geboorte van hun zoon tot nog toe angstvallig geheim gehouden voor oom en tante. Het pad van een pas begonnen onbemiddeld huisarts gaat immers niet over rozen. 

Huisvriend Henk komt op een avond langs met een bijzonder verzoek, dat zorgt voor onverwachte gevolgen. Als oom en tante met hun zoon Toby die avond ook nog eens geheel onverwacht op de stoep staan, is de chaos compleet. Henk, Hella en Theo smeden allerlei plannen om hun huwelijk te verbergen voor oom en tante. Daardoor ontstaan verwarde situaties waarvan oom Charlie gebruik maakt om een slippertje te maken met de nieuwe meid. Terwijl de echte meid achtervolgd wordt door een woeste slager. Als dat maar goed afloopt....

Wilt u genieten van een avond amusement?

Kom dan op zaterdag 3 maart 2018 naar 'UIT  VRIENDSCHAP' om onbezorgd te lachen!

Zaal open:            18.45 uur
Aanvang:             19.30 uur

Voor leden en donateurs bedraagt de toegangsprijs € 4,-, andere toeschouwers zijn van harte welkom en betalen € 8,-

Om de verenigingskas aan te vullen zal er weer een verloting met mooie prijzen zijn.

Loten kosten € 4,00 voor 6 stuks en bij 12 stuks voor € 8,00 altijd prijs!

Sociaal Cultureel Centrum 'de Bolderik'  
Nanningh Keyserstraat 2
4254 EP Sleeuwijk
telefoon 0183-301769

uit vriendschap


In de winkels ziet u de schappen al vol met allerlei zaken die betrekking hebben op de komende Paasdagen. En dan weten we dat het tijd is om u uit te nodigen voor het maken van het voorjaars stukje. Dat zal ook deze keer gebeuren onder leiding van mevrouw Nettie Kraaij en wel op

woensdag 28 maart 2018

De praatjes tafel voor de heren zal dan natuurlijk klaar staan, en Lisette schenkt op kosten van de vereniging een kopje thee of koffie.

Deze keer gebruiken we de ronde schaal, als u die nog niet heeft kunt u dit op het aanmeldingsstrookje vermelden zodat wij er één voor u kunnen meebrengen.

We willen u er op wijzen dat alleen de schalen van de vereniging gebruikt worden, zoals in de Reumababbel en op de website uitgelegd is. 

Wilt u een mesje en -als u er één heeft- een snoeischaar meebrengen voor het verwerken van het materiaal?

De kosten van deze middag zijn € 5,- voor leden en €7,50 voor niet leden, op de middag zelf te betalen aan Tosca Lommers of Wim Dokman.

U kunt zich opgeven door het strookje af te knippen, in te vullen en op te sturen of te mailen naar Wim Dokman, rpv.gorinchem@ziggo.nl

Doet u dit voor 19-3-2018 zodat we weten hoeveel materiaal we moeten aanschaffen.

Plaats van handeling ook nu:                                                                   

Sociaal Cultureel Centrum “De Bolderik”
Nanningh Keijserstraat 2 te Sleeuwijk
Telefoon: 0183-301769
Aanvang 14.00 uur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strookje opsturen of mailen voor 19-3-2018 naar: Wim Dokman, Scheywijck 14, 4205 PL Gorinchem

of rpv.gorinchem@ziggo.nl                                  

O Ja, ik kom met …………. persoon/ personen naar de voorjaars soos

waarvan …………..lid ad € 5,- en …………… niet lid ad € 7,50  tijdens de soos te betalen aan Tosca Lommers of Wim Dokman.

O Ik heb nog geen ovale/ ronde schaal, wilt u er één voor mij meebrengen?

   

Naam:   ………………………………………………….. 

sterk