Feiten en cijfers over reuma

1 op de 5 volwassen Nederlanders heeft reumatische klachten. Dat zijn ruim 2 miljoen mensen. Waarschijnlijk neemt dit aantal in de toekomst aanzienlijk toe, onder andere door vergrijzing en slechte leefgewoonten.

Soorten reuma
De meeste mensen met reumatische klachten hebben artrose. Dat zijn er meer dan 1 miljoen. Chronische gewrichtsontstekingen komen voor bij 790.000 mensen, 460.000 mensen kampen met een chronische vorm van wekedelenreuma.

Wie hebben reuma?
Vaak wordt gedacht dat reuma vooral bij oudere mensen voorkomt. Dat is een misvatting. Ruim de helft van de mensen met reumatische klachten is tussen de 40 en 64 jaar. Daarnaast komen er in Nederland jaarlijks 750 tot 1500 kinderen bij die jeugdreuma hebben.

Reuma en werk
Bijna tweederde van de mannen en de helft van de vrouwen met reumatische klachten heeft een betaalde baan. Door hun reuma verzuimen zij 2 tot 3 keer vaker dan normaal. Ook is het percentage arbeidsongeschiktheid onder mensen met reuma 7,5 keer hoger dan het landelijk gemiddelde. Onder alleen vrouwen met reuma is dat percentage 6,5 keer hoger.

Medicijngebruik
Mensen met reuma gebruiken veel medicijnen. Van de mensen met een reumatische aandoening gebruikt 42% voorgeschreven medicijnen; 22% gebruikt medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Bron: www.reumafonds.nl