Onderstaand treft u berichten aan welke onze vereniging heeft ontvangen van het Reumafonds.
De meeste informatie bevat een link welke u, na hierop te hebben geklikt, doorverbindt met de website van het Reumafonds. U herkent de link door de afwijkende kleur.
Ga met de cursor van de muis op de link staan. Klik op de rechterkant van de muis en kies de optie "Link openen in nieuw venster". Hierdoor kunt na bezoek aan de website van het Reumafonds weer terugkeren naar onze website.

Hiermee bent u voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de activiteiten van het Reumafonds.


1 mei 2018

Het Reumafonds heeft een blog gepubliceerd over het wisselen van medicijnen.
Als u op onderstaande link klik komt u op deze blog terecht

http://blog.reumafonds.nl/berichten/ander-doosje-medicijne


20 april 2018

Graag informeer ik jullie over de uitkomsten van het onderzoek naar wisselen medicijnen dat het Reumafonds samen met 13 andere patiëntenorganisaties gedaan heeft bij zo’n 2.000 patiënten. Samen met deze organisaties doen wij een dringende oproep aan het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en apothekers om een einde te maken aan medicijnwisselingen bij bepaalde medicijnen en patiëntengroepen.

Meer hierover lees je in ons nieuwsbericht op onze website, daar vind je ook een link naar het onderzoeksrapport. Wij zullen via onze sociale media kanalen hier ook aandacht aan besteden en mogelijk komt dit onderwerp vanavond en morgen voorbij in de media.


6 maart 2018

Op 18 december 2017 hebben we aan jullie het standpunt over het wisselen van biologische medicijnen voorgelegd. Er zijn geen RPV’s geweest die hebben aangegeven het standpunt niet te onderschrijven.

We hebben verschillende aanvullingen ontvangen voor het standpunt. De belangrijkste wijzigingen zijn:

-      Meer benadrukt dat het een keuze moet zijn om te wisselen.  

-      Duidelijker aangegeven dat er een garantie moet zijn om naar je oude medicijn terug te keren.


Hierbij het eindresultaat:

Website artikel: https://home.reumafonds.nl/overstappen-naar-een-ander-biologisch-medicijn

Definitieve Standpunt Reumafonds: https://home.reumafonds.nl/sites/default/files/Standpunt%20wisselen%20biologische%20medicijnen.pdf

In het website artikel staan ook 7 vragen die je kunt stellen aan je reumatoloog over het wisselen van biologische medicijnen.


25 februari 2018

Het Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft in 2016 een advies uitgebracht om een aantal geneesmiddelen uit het verzekerde pakket te halen. Het gaat daarbij om middelen die ook bij de drogist te koop zijn, zoals vitamine D, paracetamol 1000mg, kalktabletten en foliumzuur. Volgens het Zorginstituut horen deze niet meer in het basispakket thuis. Door deze uit het verzekerde pakket te halen, zou een kostenbesparing van 51 miljoen euro mogelijk zijn.  In mei 2018 laat minister Bruins weten of hij het advies overneemt. In juni 2018 wordt dit advies besproken in de Tweede Kamer. Als het advies wordt overgenomen, verdwijnen deze middelen vanaf 2019 uit het verzekerde pakket. 

Het Reumafonds is bezorgd over de gevolgen van het niet langer vergoeden van deze middelen. Voor mensen met reuma zijn middelen zoals paracetamol 1000, kalktabletten, foliumzuur en vitamine D een noodzakelijk en essentieel onderdeel van hun behandeling. Het Reumafonds heeft hiervoor in januari een gesprek gevoerd bij het Ministerie van VWS samen met de ouderenbond KBO-PCOB en KNMP. Het standpunt van het Reumafonds is aan de Minister voorgelegd. De komende tijd zullen we dit dossier bespreken met Tweede Kamerleden. Het Reumafonds heeft vandaag hierover haar standpunt gepubliceerd op de website. Vandaag is hierover ook een blog van ons op Skipr verschenen.

Meer informatie25 januari 2018

Graag informeer ik jullie over het bericht dat het Reumafonds i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) begrijpelijke reumamedicatiefolders heeft ontwikkeld. Zie hieronder het bericht waar wij vandaag mee naar buiten komen, zowel op onze website als via onze social media kanalen.

Ik hoop dat jouw vereniging en jouw leden hun voordeel kunnen doen met deze medicatiefolders. De medicatiefolders kun je lezen op onze website: https://home.reumafonds.nl/brochures

---

Begrijpelijke medicatiefolders dragen bij aan beter medicijngebruik

Mensen met reuma moeten goed geïnformeerd zijn over de werking van hun medicijnen en wat dit betekent voor hun dagelijks leven. Uit onderzoek blijkt dat veel bijsluiters niet altijd begrijpelijk zijn. De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) en het Reumafonds bieden een oplossing: begrijpelijke medicatiefolders over zo’n 40 soorten reuma medicijnen.

Bijsluiters van medicijnen zijn voor veel mensen een belangrijke informatiebron. Veel gehoorde verbeterpunten zijn dat bijsluiters korter, beter leesbaar en duidelijker vormgegeven zouden moeten zijn. De nieuwe medicatiefolders spelen in op deze behoefte. Zij zijn een nuttige aanvulling op de bijsluiter.

Patiëntenperspectief

De medicatiefolders zijn speciaal geschreven voor mensen met reuma vanuit hun perspectief. In begrijpelijk taal staat beschreven hoe het medicijn werkt, voor welke aandoeningen het kan worden gebruikt, welke bijwerkingen er zijn en praktische tips. Het geheel is overzichtelijk vormgegeven en online toegankelijk via de website van het Reumafonds. 

Vragen over medicijn?

De NVR en het Reumafonds zijn van mening dat deze medicatiefolders bijdragen aan begrijpelijke informatievoorziening. Zodat mensen met reuma goed geïnformeerd zijn over de werking van de medicijnen die zij gebruiken. Als je gaat starten met reuma medicijnen, lees dan altijd goed de informatie daarover. Neem bij vragen altijd contact op met jouw arts, verpleegkundige of apotheker.