Alles over Ieder(in)

Ieder(in) is in Nederland het grootste samenwerkingverband van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Bijna 190 organisaties werken samen binnen Ieder(in). Samen behartigen zij de collectieve belangen voor chronisch zieken en mensen met beperkingen.

Missie

Ieder(in) wil dat iedereen volwaardig kan meedoen aan het maatschappelijk leven. Ieder(in) maakt zich daarom sterk voor een samenleving waarin ook mensen met een handicap of chronische ziekte kansen krijgen. Kansen die talenten en mogelijkheden volledig tot hun recht laten komen. Samen met onze achterban strijden wij voor gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.

Organisatie Ieder(in)

Ieder(in) is de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een handicap.  

Ieder(in) vertegenwoordigt en behartigt de belangen van zijn leden; 200 landelijke en regionale organisaties. Deze leden vertegenwoordigen samen 700.000 mensen met een handicap of chronische ziekte. 
Daarnaast komt Ieder(in) op voor de belangen van álle Nederlandse burgers met een handicap of chronische ziekte: bij elkaar tweeënhalf miljoen mensen.

Om alle activiteiten uit te voeren, heeft Ieder(in) een bureau in Utrecht. Hier werken 15 medewerkers. Een aantal medewerkers en bestuursleden van Ieder(in) heeft zelf een handicap of chronische ziekte.

Het hoogste besluitvormend orgaan van Ieder(in) is de Ledenvergadering. De ledenvergadering bestaat uit een afvaardiging van besturen van onze leden. De ledenvergadering kiest het bestuur van Ieder(in).

 
Levensbreed

Ieder(in) zet zich in op alle terreinen van het maatschappelijk leven, zoals onderwijs, werk, inkomen, wonen, mobiliteit, ondersteuning en gelijke rechten.
Met deze ‘levensbrede’ aanpak richten wij ons op kwesties die een specifieke handicap of chronische ziekte overstijgen: de collectieve belangen van onze leden. Wij vertegenwoordigen ruim 190 organisaties. Dat maakt ons een sterke gesprekspartner voor overheid, politiek, zorgverleners, dienstverleners en bedrijfsleven.

Naast het werk voor de collectieve belangen ondersteunen wij de afzonderlijke leden: de lokale en landelijke patiënten- en belangenorganisaties. Wij geven informatie, via publicaties, websites en studiebijeenkomsten, en bieden juridische hulp.

Ons werk wordt financieel mogelijk gemaakt door de contributies van de leden en een instellingssubsidie van het Ministerie van VWS. Daarnaast zijn er (meerjarige) projectsubsidies van de Ministeries van SZW en OCW, het Revalidatiefonds, KPN Telecom, het GAK-fonds en andere donoren.