Belangrijk nieuws

Algemene Leden Vergadering tot nader order afgezegd 

Helaas moeten we u meedelen dat wij de A.L.V. (die gepland stond voor 21 oktober) wederom moeten uitstellen, voor onbepaalde tijd. De nieuwe maatregelen in de strijd tegen Corona hebben ons hiertoe doen besluiten. 

Wanneer de situatie het weer toelaat, en we meer mensen toegang kunnen verlenen, zullen wij u opnieuw uitnodigen. 

Voortbestaan vereniging

Over het toegevoegde agendapunt ‘Stemmen over opheffing van de vereniging’ krijgen wij veel reacties en geven wij u graag de volgende toelichting:  

Het probleem komt voort uit een fikse onderbezetting in het bestuur, die al jaren voortduurt.  Er zijn meerdere oproepen gedaan via diverse kanalen, in diverse statuten en bij diverse gelegenheden is dit probleem aan de kaak gesteld. Wij hebben echter nooit nieuwe aanmeldingen of andere respons hierop gehad.

Voor het voortbestaan van de vereniging is het essentieel dat er nieuwe, extra bestuursleden bij komen.

Daarom de dringende oproep om u aan te melden als u een van de volgende taken wilt vervullen, of als u iemand weet die hiervoor geschikt zou zijn:

  • 1e voorzitter
  • Vice voorzitter
  • 1e penningmeester 
  • 2e penningmeester
  • 1e secretaris 
  • 2e secretaris
  • Hydro coördinator

 

  • Hulp bij het maken van de Reumababbel
  • Verdere hand- en spandiensten.

 

We zien met spanning uw reacties tegemoet zodat we toch met de vereniging door kunnen gaan.

Vriendelijke groet,

Namens het bestuur 

Wim Dokman

 

Uw reacties a.u.b. als volgt:

Mail:      rpv.gorinchem@ziggo.nl

Of telefoon: 06-333 45 067Overlijden Voormalig Voorzitter

Het stemt ons verdrietig u mede te delen dat op maandag 16 november
op 65-jarige leeftijd is overleden:

Johannes Cornelis Maria van Rooij
-Hans-

* Gorinchem, 7 april 1955
† Rotterdam, 16 november 2020
 

 Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen; verdere familie en vrienden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
 U kunt afscheid nemen in de familie condoleren op vrijdag 20 november van 19:00 - 20:00 in Uitvaartcentrum De Grote Haar, Haarweg 1a te Gorinchem.

Vanwege de huidige richtlijnen zal de uitvaart in besloten kring plaatsvinden.

Wel bestaat de mogelijkheid de dienst te volgen op zaterdag 21 november om 14:00 uur via www.liveuitzending.nl met code 48EE3C95.

Correspondentieadres:
Koningin Emmastraat 31
4205 BK Gorinchem