ER IS ER EEN JARIG, HOERA, HOERA……                         

logo

Onze Reumapatiëntenvereniging bestaat 30 jaar!

Zoals de meeste van u nog wel weten heeft onze vereniging het 25 jarig jubileum uitgebreid gevierd, compleet met een Jubileumblad. Dit jaar is er voor een andere aanpak gekozen.
Wij hebben alles gezet op een groots Jubileum Kerstbuffet. U betaalt voor dit Kerstbuffet de prijs die ook andere jaren voor dit buffet wordt gehanteerd. Maar tijdens deze avond pakt onze vereniging uit met allerlei extra zaken! Natuurlijk verklap ik niet wat u allemaal te wachten staat…..

Een aantal van onze leden zijn al lid vanaf de eerste jaren. Het ledental was bij de oprichting in 1988 23 leden. Momenteel telt onze vereniging bijna 400 leden!  Een van de belangrijkste activiteiten van onze RPV is de wekelijkse hydrotherapie of in de wandelgangen hét zwemmen genoemd. Begonnen in 1997 in de Merwebolder in Sliedrecht, is deze activiteit in de loop der jaren uitgebreid tot 4 zwembaden. Hierin oefenen wekelijks 7 groepen. Hieraan nemen momenteel ruim 100 leden deel. Een echte kernactiviteit dus van onze vereniging.

Maar natuurlijk doet onze vereniging veel meer voor zijn leden! Wat dacht u van het jaarlijkse dagje uit? Of onze jaarlijkse BBQ? En niet te vergeten natuurlijk onze informatieavond voor leden en niet leden. Altijd een interessant onderwerp. Ik ben nog niet klaar met het opsommen van onze activiteiten, daar gaan we: onze soosmiddagen, onze toneelavond, ons jaarlijks Kerstbuffet én natuurlijk al onze leden ontvangen 4 keer per jaar ons uitgebreide magazine de Reumababbel.

Heeft u wel eens gekeken op onze website www.rpv-gorinchem.nl? Ook hier kunt u alles van onze vereniging vinden inclusief de foto`s van alle activiteiten! Ja, dat zijn de moderne ontwikkelingen van de afgelopen 30 jaar.

U leest het: wij zijn, als vereniging, al 30 jaar actief voor onze leden!
Maar wij kunnen organiseren wat wij willen, als er geen vrijwilligers zijn om onze vereniging te ondersteunen zijn wij nergens! Dus ook bij ons 30 jarig jubileum: bedankt collega`s bestuursleden, alle vrijwilligers, donateurs en sponsors. En natuurlijk u….onze trouwe leden!!

Hans van Rooij
Voorzitter