Extra ingelaste Ledenvergadering over de (financiële) toekomst vd vereniging

Datum: 05-10-2023

Zoals u weet, stopt per 1 januari 2024 de algehele subsidie voor onze vereniging. Al het geld wil ReumaNederland gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. ReumaNederland verwijst ons naar de gemeenten, echter Altena gaat daar niet in mee. Helaas hebben wij nog geen andere geld bron kunnen vinden. Het probleem voor de komende tijd zijn de financiën.

We houden op 20 november 2023 een extra ledenvergadering om de financiële problemen en de gevolgen met u te bespreken. We hopen u daar allemaal tegen te komen, want u moet meebeslissen!

Namens het bestuur nodig ik u uit tot het bijwonen van de extra Algemene ledenvergadering.

Deze zal gehouden worden op maandag 20 november om 19:30 uur in Sociaal Cultureel Centrum “De Bolderik”, Nanningh Keijserstraat 2 te Sleeuwijk.

De zaal is open van 19:00 uur. Aanvang vergadering zal zijn om 19:30 uur.

Agenda:

De vergadering zal in zijn geheel in het teken staan van de veranderde financiële omstandigheden door het wegvallen van de subsidie bijdrage van Reuma Nederland.

1: Wat zijn de gevolgen en hoe moeten we hiermee omgaan.

2: Welke programma’s kunnen we na juni 2024 nog aanbieden?

3: Welke contracten kunnen we blijven handhaven?

4: Hoe moeten we met de verzekeringen omgaan?

5: Moeten we een lidmaatschapsprijs verhoging doorvoeren?

6: Volgens onze statuten dient u als leden over deze punten mee te beslissen.

Wij rekenen op uw aanwezigheid op deze zo belangrijke avond.

Met vriendelijke groeten, mede namens het bestuur,

Jenny Assink v.d. Bogert

Voorzitter

Postadres

Secretariaat

Admiraal de Ruijterstraat 37
3361 VB  Sliedrecht

06 - 2784 3834

Adres activiteiten

SCC 'De Bolderik'

Nanningh Keizerstraat 2
4254 EP Sleeuwijk

0183 - 30 17 69

Onze sponsoren

Top