Nieuws van de ledenadministratie

We willen alle leden vragen om wijzigingen in adres, telefoonnummer, IBANnummer of e-mailadres tijdig aan de ledenadministratie door te geven.

Zo bent u er zeker van alle informatie op tijd te ontvangen.


Nieuwe leden

Van de ledenadministratie

In de afgelopen maanden bereikte ons het bericht dat de volgende leden overleden zijn:

mw. de Stigter
mw. Hak
We wensen hun nabestaanden en vrienden sterkte in de komende tijd.

We heten de volgende nieuwe leden van harte welkom en hopen hen binnenkort te ontmoeten:
mw. Schram
mw. van ’t Veer
mw. Ermstrang
dhr. van Dijk
mw. Dihalu

U bent van harte welkom om aan de activiteiten van de vereniging deel te nemen. U vindt een overzicht hiervan in deze Reumababbel.

We kunnen nog nieuwe leden gebruiken. Kent u nog mensen die reuma hebben en lid willen worden? Geef dan het inschrijfformulier uit deze Babbel aan hen door. Ook is het inschrijfformulier te vinden op onze website of op te vragen bij het secretariaat. Ook donateurs zijn van harte welkom, voor elk lid én voor elke donateur die een bedrag schenkt van €20,= of meer, ontvangen we van de Reumafonds een bijdrage.

Wij vragen u om wijzigingen in adres, telefoonnummer, IBAN of e-mailadres tijdig aan de ledenadministratie door te geven. Zo bent u er zeker van alle informatie op tijd te ontvangen.

U kunt dat doorgeven op e-mailadres ledenadministratie@rpv-gorinchem.nl of (tijdelijk) op telefoonnummer 06- 200 33 770.

De ledenadministratie is per post te bereiken op:

Secretariaat: Abeelhof 31
4254 BX Sleeuwijk

Met vriendelijke groet,
ledenadministratie Reumapatiëntenverenging regio Gorinchem