Van de penningmeester 

Dames en Heren,

Ingevolge de regels van de doorlopende machtiging SEPA volgen hier de data van inhoudingen tot en met september 2019.

       

Hydrotherapie kwartaal 3

Vrijdag

 20 september

2019

BBQ

Vrijdag

 20 september

2019

 

     

Met vriendelijke groet,

Dick de Jong