Van de penningmeester 

Dames en Heren,

Ingevolge de regels van de Doorlopende machtiging SEPA volgen hier de data van inhouding:

INCASSO-OVERZICHT TOT EN MET MAART 2018:

KERSTBUFFET

Dinsdag

12 december

2017

HYDRO KWARTAAL 4

Woensdag

20 december

2017

CONTRIBUTIE 2018

Vrijdag

 2 maart

2018

HYDRO KWARTAAL 1

Vrijdag

23 maart

2018

 

Met vriendelijke groet,

Dick de Jong