Van de penningmeester 

Dames en Heren,

Ingevolge de regels van de Doorlopende machtiging SEPA volgen hier de data van inhouding:

INCASSO-OVERZICHT TOT EN MET SEPTEMBER 2018:

HYDRO KWARTAAL 2

vrijdag 22 juni 2018
BBQ woensdag

19 september

2018

HYDRO KWARTAAL 3

maandag

24 september

2018

 

Met vriendelijke groet,

Dick de Jong