Van de penningmeester 

Dames en Heren,

Ingevolge de regels van de doorlopende machtiging SEPA volgen hier de data van inhoudingen tot en met maart 2019.

Jubileum Kerstfeest

Vrijdag

14 december

2018

Hydrotherapie kwartaal 4

Vrijdag

21 december

2018

Contributie 2019

Maandag

 4 maart

2019

Donateurs 2019

Vrijdag

15 maart

2019

Hydrotherapie kwartaal 1

Vrijdag

22 maart

2019

Met vriendelijke groet,

Dick de Jong