Van de penningmeester 

Dames en Heren,

Ingevolge de regels van de Doorlopende machtiging SEPA volgen hier de data van inhouding:

INCASSO-OVERZICHT TOT EN MET MAART JUNI 2018:

HYDRO KWARTAAL 1

vrijdag 23 maart 2018
DAGCRUISE vrijdag

 5 mei

2018

HYDRO KWARTAAL 2

Vrijdag

22 juni

2018

 

Met vriendelijke groet,

Dick de Jong