OPSPORING VERZOCHT!

 NIEUWE BESTUURSLEDEN VOOR ONZE VERENIGING!!

 Vele handen maken licht werk! Daarom is onze vereniging op zoek naar nieuwe collega-bestuursleden. De personen die wij zoeken hebben enige ervaring met computers maar ook enige affiniteit met reuma! Je moet tenslotte wel weten waarover je praat….
En natuurlijk open staan voor het verenigingswerk met al zijn facetten.

Wie zoeken wij: ·Wij zoeken iemand die wil fungeren als 2e secretaris: maken van verslagen, schrijven van persberichten en ondersteunend voor onze 1e secretaris. Enige woordvaardigheid is dan misschien ook wel gewenst.
Ook iemand die op termijn zich bezig wil houden met onze hydro-activiteiten: een Assistent hydro-zaken. Voorlopig eerst meekijken met onze hydro-coördinator en zodoende dit “vak” leren.
Onze contacten met het Reumafonds worden steeds intensiever en hiervoor zoeken wij een Contactpersoon Reumafonds om alle zaken in goede banen te leiden.
Tot een van onze kernactiviteiten behoort voorlichting aan onze leden. Hiervoor zoeken wij een Organisator voor bijvoorbeeld het organiseren van onze infoavonden.

Spreekt een van deze genoemde zaken u aan, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze voorzitter Hans van Rooij, telefonisch of per email: 01830 – 62 62 03 of voorzitter@rpv-gorinchem.nl Ook kunt u zich wenden tot het secretariaat: secretariaat@rpv-gorinchem.nl

 


Bestuursleden gevraagd!

Ik zou graag onder uw aandacht willen brengen dat ons bestuur dit jaar flink is uitgedund. Door bereiken van een hoge leeftijd en terugtrekken door familieomstandigheden. Ook zouden we door de leeftijdsopbouw van het huidige bestuur aanvulling nodig hebben, daarom onze vraag wie wil ons helpen bij onze taken?

Schrik niet gelijk met de gedachte en hoeveel tijd gaat dit alles kosten! 

Juist door een zo’n groot mogelijk bestuur wordt het werk over zoveel mogelijk handen verspreid en is het voor allemaal wat makkelijker. Eerst mag u een jaar in de keuken kijken door vrijblijvend aspirant bestuurslid te worden. Daarna pas kiest u of er een taak is die u als bestuurslid zou willen invullen.

De "arbeidsvoorwaarden" en de sfeer in het bestuur zijn goed, u krijgt reiskostenvergoeding en hulp waar mogelijk.

Graag roep ik u op hierop te reageren en van gedachten te wisselen met:

Wim Dokman
Telefoon: 06 - 33 34 50 67
E-mail: rpv.gorinchem@ziggo.nl

Vriendelijke groet,

Wim Dokman