Bestuursleden gevraagd!

Ik zou graag onder uw aandacht willen brengen dat ons bestuur dit jaar flink is uitgedund. Door bereiken van een hoge leeftijd en terugtrekken door familieomstandigheden. Ook zouden we door de leeftijdsopbouw van het huidige bestuur aanvulling nodig hebben, daarom onze vraag wie wil ons helpen bij onze taken?

Schrik niet gelijk met de gedachte en hoeveel tijd gaat dit alles kosten! 

Juist door een zo’n groot mogelijk bestuur wordt het werk over zoveel mogelijk handen verspreid en is het voor allemaal wat makkelijker. Eerst mag u een jaar in de keuken kijken door vrijblijvend aspirant bestuurslid te worden. Daarna pas kiest u of er een taak is die u als bestuurslid zou willen invullen.

De "arbeidsvoorwaarden" en de sfeer in het bestuur zijn goed, u krijgt reiskostenvergoeding en hulp waar mogelijk.

Graag roep ik u op hierop te reageren en van gedachten te wisselen met:

Wim Dokman
Telefoon: 06 - 33 34 50 67
E-mail: rpv.gorinchem@ziggo.nl

Vriendelijke groet,

Wim Dokman