Vacature

Voortbestaan vereniging

Over het toegevoegde agendapunt ‘Stemmen over opheffing van de vereniging’ krijgen wij veel reacties en geven wij u graag de volgende toelichting:  

Het probleem komt voort uit een fikse onderbezetting in het bestuur, die al jaren voortduurt.  Er zijn meerdere oproepen gedaan via diverse kanalen, in diverse statuten en bij diverse gelegenheden is dit probleem aan de kaak gesteld. Wij hebben echter nooit nieuwe aanmeldingen of andere respons hierop gehad.

Voor het voortbestaan van de vereniging is het essentieel dat er nieuwe, extra bestuursleden bij komen.

Daarom de dringende oproep om u aan te melden als u een van de volgende taken wilt vervullen, of als u iemand weet die hiervoor geschikt zou zijn:

  • 1e voorzitter
  • Vice voorzitter
  • 1e penningmeester 
  • 2e penningmeester
  • 1e secretaris 
  • 2e secretaris
  • Hydro coördinator

 

  • Hulp bij het maken van de Reumababbel
  • Verdere hand- en spandiensten.

 

We zien met spanning uw reacties tegemoet zodat we toch met de vereniging door kunnen gaan.

Vriendelijke groet,

Namens het bestuur 

Wim Dokman

 

Uw reacties a.u.b. als volgt:

Mail:      rpv.gorinchem@ziggo.nl

Of telefoon: 06-333 45 067