Van de voorzitter

Beste leden van onze Vereniging en alle lezers van de Reumababbel,

De donkere dagen: ze komen er weer aan!
Wintertijd of zomertijd zal hier niet veel aan veranderen…..

Traditioneel natuurlijk ook weer de jaarlijkse dans om de ziektekostenpolis- en prijzen. U heeft vast de nieuwe polis voor het komende jaar alweer binnen gekregen. De trend is ieder jaar hetzelfde: prijs omhoog en dekking naar beneden…. Zo worden komend jaar voorgeschreven paracetamol, vitaminen en mineralen, die ook zonder recept bij de drogist verkrijgbaar zijn, niet meer vergoed. Pluspuntje: uw eigen bijdrage voor medicijnen voor komend jaar wordt gemaximeerd op € 250,- per jaar. Dit is nu nog onbeperkt. Bent u niet tevreden over hetgeen uw verzekeringsmaatschappij u bied? U kunt tot 31 december van maatschappij veranderen voor misschien een betere prijs en betere polisvoorwaarden. 

Onze vereniging bestaat dit jaar 30 jaar! U vindt in deze Reumababbel er een stukje over.

Wij zullen dit vieren met een Jubileum Kerstfeest. Er zijn weer de nodige vrijwilligers-uren gestopt in dit heugelijke project! Wat vond u van de uitnodiging voor het Jubileum Kerstfeest?
Ondanks alle donkere dagen van december is er altijd een lichtpuntje om naar toe te leven.

Voor de meeste van U zal dat het Kerstfeest zijn, gezellig met het gezin en/of familie en vrienden. Maar ook voor veel mensen is het Kerstfeest van onze vereniging óók een lichtpuntje.

Dit jaar extra groots met natuurlijk de vast onderdelen als een kerstkoor en lekker eten!

Het rad van avontuur zal deze avond met veel prijzen uitpakken!

Ik wil ook graag nog even wijzen op het feit dat Wim Dokman dit jaar 25 jaar verbonden is aan onze vereniging én in die tijd alle bestuursfuncties binnen onze vereniging heeft gedaan! Wim is –en blijft- de stuwende kracht achter onze vereniging!

Momenteel worden alweer de voorbereidingen getroffen voor de activiteiten voor volgend jaar. Mocht als lid ook een goed idee hebben voor een info-avond of een activiteit, laat het ons weten!
Ik hoop u komend jaar weer te mogen ontmoeten op één van onze bijeenkomsten.

Natuurlijk wens ik u, mede namens alle bestuursleden, hele prettige kerstdagen en een voorspoedig, maar ook vooral gezond, 2019!!....en natuurlijk is deze Reumababbel weer uitgebreid gevuld met artikelen voor elk wat wils. Veel leesplezier met deze winter editie!

Met vriendelijke groet

Hans van Rooij

 voorzitter