Van de voorzitter

Beste leden van onze Vereniging en alle lezers van de Reumababbel,

Alle opstart perikelen voor het jaar 2018 zijn alweer achter de rug en een ieder is al lang weer over gegaan naar de orde van de dag.
Maar er komen weer enkele belangrijke zaken op u af!

Als eerste zal in de week van 19 tot 24 maart de landelijke Reumafonds collecte weer worden gehouden. Van deur tot deur zullen de collectanten (allen vrijwilligers!) weer een beroep doen op uw vrijgevigheid! 

Wat is het belang van deze collecte? Natuurlijk dat het Reumafonds geld bij elkaar krijgt voor onderzoek en voorlichting. Maar ook wij als patiëntenorganisatie profiteren van de opbrengst van de collecte. Hieruit betaalt het Reumafonds ons een bijdrage aan bijvoorbeeld hydrotherapie en ondersteunt het onze vereniging financieel in bijna al onze activiteiten..

Ik kan dus maar één denk zeggen: geeft gul!!

Daarnaast komen in de maand maart de gemeenteraadsverkiezingen op u af. Op 21 maart om precies te zijn. Nu zullen niet alle gemeenten binnen onze regio deze verkiezingen hebben. In verband met allerlei fusieprojecten van gemeenten zijn de meeste verkiezingen verschoven naar het najaar. Maar in ieder geval zullen in Gorinchem deze verkiezingen wél plaats vinden. Bij alle verkiezingen, nu of straks, heeft u de kans uw stem te laten horen! Het kan geen kwaad om eens in de verkiezingsprogramma`s te kijken wat de partij van uw voorkeur eigenlijk doet voor de mens met beperkingen binnen de gemeentegrenzen. Veel mensen met Reuma zijn beperkt in hun bewegingsvrijheid. Nog te weinig wordt er door gemeenten (maar ook door bedrijven!) rekening gehouden met deze beperkingen!

In deze uitgave van de Reumababbel vindt u ook een belangrijk artikel over de nieuwe Algehele Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat is een hele mond vol! Deze nieuwe AVG zorgt onder meer voor een versterking en uitbreiding van uw privacyrechten en meer verantwoordelijkheden voor onze vereniging op dit gebied. Leest u dus vooral dit belangrijke artikel. U weet dan waar u aan toe bent!

In deze Reumababbel treft u verder natuurlijk ook vele andere leuke en interessante artikelen aan die het lezen waard zijn! Het bestuur van uw vereniging wenst u dan ook weer veel leesplezier met deze voorjaarseditie.

En…….natuurlijk hoop ik u komende maanden weer te mogen ontmoeten op één van onze bijeenkomsten!

Met vriendelijke groet

Hans van Rooij