Hydronieuws  

Onderstaand treft u aan een overzicht van de hydrogroepen en de contactpersonen:

ANDEL:

Donderdaggroep

 

 

Contactpersoon:

telefoon:

 

Ineke van Tilburg

  0183 - 44 22 24


GORINCHEM BEATRIX ZIEKENHUIS:
Donderdaggroep

 


Contactpersoon: 

Telefoon:

 

Bets Mol

 0183 - 30 44 90

 

LEERDAM:
Donderdaggroep

 

 

Contactpersoon: 

Telefoon:

 

Tosca Lommers- Hoogendoorn 

0183 - 63 69 91


Vrijdaggroepen

 


Contactpersoon:

Groep 1

Telefoon:

 

Cor de Graaf

 

0183 - 62 08 45

 

Contactpersoon:

Groep 2

Telefoon:

 Chris en Adri Tokaya

 

0345 - 61 36 34

 

SLIEDRECHT:
Dinsdaggroepen

 

Contactpersoon:

Groep 1

Telefoon:

Johan Bras

 

0183 – 50 27 60

 

Contactpersoon:

Groep 2

Telefoon:

Hetty Noorlander

 

0184 - 64 17 21

Het zal bij de meeste van u wel bekend zijn maar voor de goede orde willen we het toch nog even op een rijtje zetten: Afwezigheid te melden aan de contactpersoon van de groep zoals boven vermeld.
(dan weten we ook dat u niet nog onderweg bent).

De eigen bijdrage van de deelnemer zal 4 keer per jaar door middel van een automatische incasso worden afgeboekt van uw bankrekening. Tevens wordt er dan gelijk een factuur aan u uitgereikt. Dat kan per email, per post of via uitdeling in de hydrogroepen. In de Reumababbel treft u de incasso data aan. 

Wat betreft het terugvragen aan de zorgverzekeraar van het aantal keren dat u bent wezen oefenen:
U ontvangt hiervoor van ons m.i.v. 2016 na afloop van een kwartaal een terugvraag nota.
U kunt deze met een declaratieformulier, mits aanvullend verzekerd en u het kunt declareren, zenden naar de zorgverzekeraar. Maak hiervan ook voor u zelf een kopie zodat u altijd weet wat u terugkrijgt. 

Ook is het handig voor de aftrek van de belastingen. De vervoerskosten ( km v.v. ) met de contributie en het restant wat nog overblijft van het hydro-geld kunt u opvoeren bij de belastingen onder het hoofd “ aftrek ziektekosten.”

Wim Dokman


 


Tariefsaanpassing voor hydrotherapie

Al langere tijd wordt er door veel leden van onze vereniging deelgenomen aan de hydrotherapie die door onze RPV wordt georganiseerd. Hydrotherapie is een alternatieve vorm van geneeskunde waarbij er bewegingsoefeningen worden gedaan, onder begeleiding van een ervaren fysiotherapeut(e), in (extra) verwarmt water van 32 graden.
De mogelijkheid bestaat om hieraan deel te nemen in Leerdam, Sliedrecht, Gorinchem en Andel.

Jaarlijks worden door de betreffende zwembaden de kosten voor gebruik van deze extra verwarmde baden verhoogd. Maar sinds oktober 2014 zijn de tarieven die de vereniging hanteert voor de deelnemers niet meer aangepast. Helaas zijn wij nu genoodzaakt om een tariefswijziging door te voeren met ingang van het 3e kwartaal van dit jaar. Deze verhoging hebben wij kunnen beperken tot € 0,25 per persoon per keer dat er gebruik gemaakt wordt van de hydrotherapie.
Wij hopen dat u begrip heeft voor deze aanpassing.

De nieuwe tarieven op kwartaalbasis zijn met ingang van het 3e kwartaal 2017 als volgt:
Bad Andel:          € 49,90
Bad Sliedrecht:    € 39,40
Bad Gorinchem:   € 39,40
Bad Leerdam:      € 44,65

Mocht u vragen hebben over deze aanpassing, of mocht u willen deelnemen aan deze vorm van oefentherapie, dan kunt u zich wenden tot de hydro coördinator Wim Dokman, 06 – 333 450 67.


Hydrogroep is in september  2014 van start gegaan in AquaAltena in Andel

Doelgroepenbad

Er is een doelgroepenbad, van 10x12 meter, volledig voorzien van een beweegbare bodem. In dit bad, waar het water extra verwarmd kan worden, gaat de hydrotherapiegroep op 4 september 2014 van start. Dat zal op donderdagavond van 19.30 - 20.30 uur zijn. 

De groep gaat begeleid worden door een fysiotherapeut, en een uur oefenen in water van 32  ̊C. De oefeningen bestaan uit spierversterkende en -versoepelende bewegingen die ieder op haar/zijn niveau uitvoert. De druk van het water en de temperatuur maken het bewegen gemakkelijker en minder pijnlijk. Het oefenen met lotgenoten, mensen die weten wat het is om beperkingen te hebben, is voor reumapatiënten heel prettig. Daarnaast zal er een toezichthouder aan de kant paraat zijn om in geval van ‘nood’ hulp te kunnen bieden.

De groep van leden die zich aangemeld hebben voor hydrotherapie bestaat op het moment uit 15 mensen, en daarmee is de eerste groep vol.

Nieuwe gegadigden worden op de wachtlijst geplaatst, en bij voldoende aanmeldingen wordt er gekeken naar ruimte op het rooster van AquaAltena om een 2e groep te starten. Dat zal eventueel op een andere avond kunnen zijn.

Voor een impressie van hydrotherapie kunt u een kijkje nemen bij de fotoalbums.
Hier treft u de laatste foto`s aan van de hydrotherapie-groep in Leerdam.

Heeft u een vorm van reuma en wilt u bewegen in extra warm water (32  ̊C) dan kunt u zich melden bij dhr. Wim Dokman of bij Tine Kap. De kosten, naast het lidmaatschap van de vereniging zijn € 49,90 per kwartaal.
Het lidmaatschap van de vereniging is dit jaar € 20,-

Een aantal ziektekostenverzekeringen vergoedt uit de aanvullende verzekering zowel lidmaatschap als deelname aan hydrotherapie. Kijk hiervoor uw polis na, of neem contact op met uw zorgverzekering.

Heeft u reuma en wilt u deelnemen aan deze hydrogroep, dan kunt u zich opgeven bij het secretariaat: secretariaat@rpv-gorinchem.nl of Abeelhof 31 4254 BX Sleeuwijk.
Ook kunt u bellen met de coordinator, dhr Wim Dokman, 0183 - 56 19 80.

Mocht u mensen kennen die reuma hebben en willen deelnemen, dan kunnen zij lid worden van de vereniging en zich opgeven voor de groep.