Het bestuur

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuurdleden!!

We hebben te maken met een fikse onderbezetting in het bestuur, die al jaren voortduurt.  

Voor het voortbestaan van de vereniging is het essentieel dat er nieuwe, extra bestuursleden bij komen.

Daarom de dringende oproep om u aan te melden als u een van de volgende taken wilt vervullen, of als u iemand weet die hiervoor geschikt zou zijn:

  • 1e voorzitter
  • Vice voorzitter
  • 1e penningmeester 
  • 2e penningmeester
  • 1e secretaris 
  • 2e secretaris
  • Hydro coördinator

 

  • Hulp bij het maken van de Reumababbel
  • Verdere hand- en spandiensten.

 

Uw reacties a.u.b. als volgt:
Mail: rpv.gorinchem@ziggo.nl of telefoon: 06-333 45 067


Interim Voorzitter

Wim Dokman
tel. 06-33 34 50 67
voorzitter@rpv-gorinchem.nl

 
 
 
 

Penningmeester 

Dick de Jong
tel. 0184 - 66 25 63
penningmeester@rpv-gorinchem.nl

Dick is vrijwillger


Lid / Hydro-coordinator en contactpersoon

Wim Dokman
tel. 0183 - 56 19 80
rpv.gorinchem@ziggo.nl

Lid / Ledenadministratie

Astrid Waalder
ledenadministratie@rpv-gorinchem.nl

Contactpersoon ombudswerk en ziekencontacten

Janny van Dalen – van Driel
tel. 0183 - 50 19 15
janny.vandalen@gmail.com

Janny is vrijwilligster

Lid

Bets Mol
tel. 0183 - 30 44 90
e.a.molvd@gmail.com

Lid 

Hilly van Dalen
tel: 06 - 30 87 01 05
vd_hilly@yahoo.com