Het bestuur

De foto is niet actueel meer. Binnenkort een nieuwe foto van ons voltallig bestuur!!Foto van het Dagelijks Bestuur met onze adviseur. December 2018


 

Voorzitter

Hans van Rooij
tel. 0183 - 62 62 03
voorzitter@rpv-gorinchem.nl

Secretaris

Tine Kap
tel. 0183 - 30 44 87
secretariaat@rpv-gorinchem.nl

 
 
 
 

Penningmeester 

Dick de Jong
tel. 0184 - 66 25 63
penningmeester@rpv-gorinchem.nl

Dick is vrijwillger


Lid / Hydro-coordinator en contactpersoon

Wim Dokman
tel. 0183 - 56 19 80
rpv.gorinchem@ziggo.nl

Lid / Ledenadministratie

Astrid Waalder
Tijdelijk wordt deze functie waargenomen door Hans van Rooij
ledenadministratie@rpv-gorinchem.nl

Lid / Contactpersoon ombudswerk en ziekencontacten

Janny van Dalen – van Driel
tel. 0183 - 50 19 15
janny.vandalen@gmail.com

Lid

Bets Mol
tel. 0183 - 30 44 90
e.a.molvd@gmail.com

Lid 

Hilly van Dalen
tel: 06 - 30 87 01 05
vd_hilly@yahoo.com

Lid 

Hetty Noorlander
tel. 0184 - 64 17 21
cdnoorlander@gmail.com