Bestuur

Onderstaand bestuur is verkozen na een schriftelijke ALV op 25-03-2021 i.v.m. Corona.

Zoals u hieronder kunt zien, zijn wij voor diverse functies op zoek naar nieuwe krachten. Zie ook onze Vacatures.
Wilt u een taak vervullen, of kent u iemand die dit kan en wil? Neem dan contact met ons op!

Dagelijks Bestuur

Functie Naam Telefoonnummer E-mailadres
Voorzitter Jenny Assink-van den Bogert 06-13174115 voorzitter@rpv-gorinchem.nl
? Vice voorzitter VACANT
Secretaris Gerda van 't Veer 06-27843834 secretaris@rpv-gorinchem.nl
? 2e Secretaris VACANT
Penningmeester Dick de Jong 0184-662563 penningmeester@rpv-gorinchem.nl
? 2e Penningmeester VACANT
Ledenadministratie Astrid Waalder 06-21573758 ledenadministratie@rpv-gorinchem.nl
Lid Hilly van Dalen 06-38356930
Lid Bets Mol - van Dongen 0183-304490
Adviseur / Hydro coƶrdinator Wim Dokman 06-33345067 rpv-gorinchem@ziggo.nl

Ereleden

Functie Naam
Erelid Dhr. W.M. Dokman
Erelid Mevr. M.J.W. Holweg - Gerits

Website & Facebook

Functie Naam E-mailadres
Webmaster & Facebookredacteur Charlotte Slob-Versluijs webmaster@rpv-gorinchem.nl

Postadres

Secretariaat

Admiraal de Ruijterstraat 37
3361 VB  Sliedrecht

06 - 2784 3834

Adres activiteiten

SCC 'De Bolderik'

Nanningh Keizerstraat 2
4254 EP Sleeuwijk

0183 - 30 17 69

Onze sponsoren

Top